Massage

Muskel- och Ledkorrigering (Elevbehandling)

Muskel- och ledkorrigering (jäsenkorjaus) är en effektivt mobiliserande behandling för hela kroppen enligt finsk tradition. Fördelarna med behandlingen är att den balanserar hela kroppen, är mild, görs på kroppens eget villkor, enligt personens egna rörelsebanor, ingen smärta tillförs. Behandlingen är effektiv för problem med bl.a. rygg, axlar, nacke, felställningar i höft/fötter/knän. 

60€